Usługi dodatkowe

Karta płatniczaW zakres naszej oferty wchodzą usługi niezwiązane z prowadzeniem w firmie księgowości czy obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstwa. Są to najrozmaitsze czynności, m.in.:

 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami PIT-O, PIT-ZG i innych),
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla klienta,
 • przygotowanie podmiotom gospodarczym formularzy rejestracyjnych i aktualizacyjnych na potrzeby KAS i ZUS,
 • udzielanie wskazówek w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • pomoc przy redagowaniu podań i odwołań,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych,
 • pomoc przy sporządzaniu wniosku o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszu pracy,
 • pomagamy również w prowadzeniu księgowości i obsłudze kadr stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym,
 • sporządzanie analiz i prognoz finansowych.

Nasze biuro jest w pełni przygotowane do obsługi jednolitego pliku kontrolnego. Bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych biura generujemy struktury JPK oraz wysyłamy je do Urzędu Skarbowego.